Jukka Mikkonen

FT, tutkija
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto

jukka.mikkonen [at] protonmail.com

Viimeaikaisia julkaisuja

(& Kaisa J. Raatikainen:) ”Aesthetics in Biodiversity Conservation”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 8.6.2024.

Biodiversity loss is an immense ecological crisis of our time. But while “biodiversity” has become a buzzword in media and policy, conservationists have found it difficult to build a common understanding on the nature and severity of biodiversity loss and the means to tackle it. Perhaps surprisingly, many biologists and philosophers have proposed that biodiversity might be best defended with reference to its aesthetic value. This article explores whether aesthetic values could provide strong support for biodiversity conservation. By exploring the question from the viewpoints of species diversity, ecosystem diversity, and genetic diversity, we argue that there is a mismatch between apparent and real biodiversity and that aesthetics can give a limited support for biodiversity conservation at best.

”Kivistä, puistoista ja Raajärven-hankkeesta”. Teoksessa Luonnontuhopuisto, toim. Asta Kihlman.

”Korpimaiden kauneudet: esteettiset kokemukset Hossan kansallispuistoa ja Evon retkeilyaluetta koskevissa sanomalehtikirjoituksissa 2016–2022”. Alue & Ympäristö 1/2024, preprint 6.2.2024.

Luonnonympäristöjä on pitkään suojeltu niiden kauneuden ja kiehtovan erikoisuuden tähden. Kauneuskeskeisen luonnonsuojelun lippulaivoja ovat kansallispuistot, joiden virkistystarkoitus on ymmärretty eri aikoina ja eri paikoissa eri tavoin. Artikkelissa selvitetään, millaisia esteettisiä kokemuksia kansallispuistoihin ja retkeilyyn liitetään sanomalehtikirjoituksissa. Tarkasteltujen lehtiartikkeleiden kohteet ovat i) vuonna 1979 retkeilyalueeksi perustettu ja vuonna 2017 kansallispuistoksi muutettu ja laajennettu Hossa sekä ii) vuonna 1993 perustettu Evon retkeilyalue, jota Ympäristöministeriön nimittämä työryhmä vuonna 2021 ehdotti tiedekansallispuistoksi. Tutkimuksen pääasiallisena aineistona ovat vuosina 2016–2022 erityisesti Kainuussa ja Hämeessä julkaistujen maakunta- ja paikallislehtien artikkelit, reportaasit, pääkirjoitukset ja kolumnit.

”Replies to Vendrell Ferran, Piercey, Schechtman, and Collins”. Philosophia, Vol. 52, No. 1 (2024), preprint 17.1.2024.

This is my response to the commentaries in the book symposium on Philosophy, Literature, and Understanding. In the four sections, I comment i) Íngrid Vendrell Ferran’s defence of the ‘experientialist view’ in literary cognitivism and her related conception of ‘radical neo-cogntivism’; ii) Robert Piercey’s view of the epistemic value of plots and emplotment; iii) Marya Schechtman’s revisionist ideas of self-narration; and finally iv) David Collins’s suggestion of the value of an imaginative engagement with the author of an artwork.

”Précis of Philosophy, Literature, and Understanding: On Reading and Cognition”. Philosophia, Vol. 52, No. 1 (2024), preprint 22.9.2023.

This précis gives an overview of my book Philosophy, Literature, and Understanding: On Reading and Cognition which is the subject of a book symposium in Philosophia. The overview covers the book’s four chapters that explore i) the nature of literary imagination, ii) the epistemic value of narratives, iii) the concepts of cognition, knowledge and understanding with regard to fiction, and iv) evidence for claims about the epistemic impact of literary works on their readers.

Metsälampi. ntamo, Helsinki 2023.

Sivu päivitetty viimeksi 12.VI.2024