Jukka Mikkonen

FT, tutkija
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Jyväskylän yliopisto

jukka.mikkonen [at] protonmail.com

Valikoituja julkaisuja

Monografiat

Philosophy, Literature, and Understanding: On Reading and Cognition. Bloomsbury, Lontoo 2021.

Metsäpolun filosofiaa. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere 2017.

The Cognitive Value of Philosophical Fiction. Bloomsbury, Lontoo 2013.

Toimitetut teokset

Ympäristömuutos ja estetiikka (Sanna Lehtisen, Kaisa Kortekallion ja Noora-Helena Korpelaisen kanssa). Suomen Estetiikan Seura, Helsinki 2022.

Philosophical Aesthetics and the Global Environmental Emergency (Sanna Lehtisen kanssa). Environmental Values -lehden teemanumero 30:1 (2022).

Mimesis: filosofia, taide, yhteiskunta (Antti Salmisen kanssa). SoPhi, Jyväskylä 2017.

Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja (Antti Salmisen ja Joose Järvenkylän kanssa). SKS, Helsinki 2012.

Artikkeleita

”Philosophical Aesthetics and the Global Environmental Emergency”. Environmental Values 30:1 (2022).

”Aesthetic Appreciation of Nature and the Global Environmental Crisis”. Environmental Values 30:1 (2022), preprint 3.8.2021.

”Analytic Philosophy of Literature”. Teoksessa Piotr Stalmaszczyk (toim.), The Cambridge Handbook of Philosophy of Language. Cambridge University Press, Cambridge 2021.

(& Samuli Björninen & Jaakko Yli-Juonikas & Riikka Pelo & Jussi Valtonen:) ”Pitääkö kaunokirjallisuudesta olla hyötyä?” Teoksessa Maria Mäkelä et al. (toim.), Kertomuksen vaarat: kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Vastapaino, Tampere 2020.

”On the Cognitive Value of Modernist Narratives”. Teoksessa Ricardo Miguel Alfonso (toim.), The Fictional Minds of Modernism: Narrative Cognition from Henry James to Christopher Isherwood. Bloomsbury, Lontoo 2020.

”The (Literary) Stories of Our Lives”. Teoksessa Garry L. Hagberg (toim.), Narrative and Self-Understanding: Between Literature and Philosophy. Palgrave Macmillan, Lontoo 2019.

”Truth in Literature: The Problem of Knowledge and Insight Gained from Fiction”. Teoksessa Monika Fludernik & Marie-Laure Ryan (toim.), Narrative Factuality: A Handbook. De Gruyter, Berliini 2019.

”Analytic Aesthetics”. Teoksessa Barry Stocker & Michael Mack (toim.), The Palgrave Handbook of Philosophy and Literature. Palgrave Macmillan, Lontoo 2018.

”Suomalaisten esteettiset metsäsuhteet”. Vuosilusto 12, 2018.

”Knowledge, Imagination and Stories in the Aesthetic Experience of Forests”. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2018.

”Analytic Philosophy of Literature: Problems and Prospects”. Teoksessa Phil Gaydon & Andrea Selleri (toim.), Literary Studies and the Philosophy of Literature: New Interdisciplinary Directions. Palgrave Macmillan, Lontoo 2016.

”Elämän ja kirjallisuuden kertomuksista”, niin & näin 3/16.

”On Studying the Cognitive Value of Literature”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 73, No. 3 (2015).

”The Place for External Considerations in Reading Literary Fiction”. Teoksessa Alexander Bareis & Lene Nordrum (toim.), How to Make-Believe: The Fictional Truths of the Representational Arts. De Gruyter, Berliini 2015.

”Fiction, Cognition, and Confusion”. Teoksessa Ananta Ch. Sukla (toim.), Fiction and Art: Explorations in Contemporary Theory. Bloomsbury, Lontoo 2015.

”Vähäsen metsäkokemuksen estetiikasta”, niin & näin 3/2014.

”Analyyttinen kirjallisuusfilosofia tänään ja huomenna”, Synteesi 3/2012.

”Filosofisen kaunokirjallisuuden tiedollisesta arvosta ja muodoista”. Teoksessa Antti Salminen, Jukka Mikkonen & Joose Järvenkylä (toim.), Kirjallisuus ja filosofia: rinnakkaisuuksia, ristiriitoja ja risteyksiä. SKS, Helsinki 2012.

”On the Body of Literary Persuasion”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 1/2010.

”Sutrop on Literary Fiction-Making: Defending Currie”, Disputatio, Vol. III, No. 28 (2010).

”Literary Fictions as Utterances and Artworks”, Theoria, Vol. 76, No. 1 (2010).

”Truth-Claiming in Fiction: Towards a Poetics of Literary Assertion”, Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 38 (2009).

”Intentions and Interpretations: Philosophical Fiction as Conversation”, Contemporary Aesthetics, Vol. 7 (2009).

”Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus”, niin & näin 2/2009.

”Philosophical Fiction and the Act of Fiction-Making”, SATS: Nordic Journal of Philosophy, Vol. 9, No. 2 (2008).

Arvioita ja arvioesseitä

Derek Matravers, Fiction and Narrative. Notre Dame Philosophical Reviews, 29/xi/14.

Joshua Landy, How to Do Things with Fictions. Analysis, Vol. 73, No. 3 (2013).

Garry Hagberg & Walter Jost (toim.), Blackwell Companion to the Philosophy of Literature. Partial Answers, Vol. 11, No. 2 (2013).

Gregory Currie, Narratives & Narrators: A Philosophy of Stories. Mind, Vol. 121, No. 481 (2012).

Noël Carroll (toim.), The Aesthetics, Poetics, and Philosophy of Narrative. British Journal of Aesthetics, Vol. 52, No. 3 (2012).

Peter Lamarque, Philosophy of Literature. Philosophy and Literature, Vol. 33, No. 1 (2009).

Muuta

Academia.edu-profiili

PhilPapers-profiili

Sivu päivitetty viimeksi 27.VI.2022